نقدی بر مجموعه داستان آدم های دو بخشی اثر نینا گلستانی از آیت دولتشاه

آدم های دوبخشی عنوان مجموعه داستانی است از نینا گلستانی که در سال ۹۰ توسط انتشارات فرهنگ ایلیا رشت منتشر شده است. این مجموعه داستان شامل ده داستان کوتاه است که در قالب ۷۵ صفحه چاپ شده است. داستان های نینا گلستانی اکثرأ حول محور خانواده و خیانت می چرخند و نویسنده در هر داستان سعی داشته از زاویه ای تازه به این مفهوم نگاهی داشته باشد. یکی از مهمترین ویژگی های این مجموعه داستان، جسارت نویسنده در پرداخت به این موضوع ممنوعه است و شفافیت اش در مطرح کردن آن. داستان های این مجموعه به واسطه ی شجاعت نویسنده در طرح کردن بی واسطه ی موضوع خیانت، تا حد زیادی از تمثیل پردازی برای انتقال مفهوم دوری جسته اند. هر چند در داستان آدم های دوبخشی که اسم مجموعه هم از آن گرفته شده است، نویسنده آشکارا به سمت تمثیل پردازی رفته است و البته این تمثبل پردازی هم موفق از آب در آمده است. در نگاهی کلی به این مجموعه داستان، آن را باید مجموعه داستانی زنانه نامید که به خوبی توانسته است ذهنیات چند زن را در موقعیت های متفاوت به نمایش بگذارد. به ذعم بنده داستان های این مجموعه داستان، داستان هایی کاملأ مهندسی شده اند که پلات محکم و فکر شده ای دارند. داستان هایی که تمام عناصر آن ها در خدمت مفهوم نهایی ای است که نویسنده سعی دارد آن را بسازد و منتقل کند. هر چند این نگاه مهندسی شده و مفهوم محور در بسیاری از مواقع باعث کوتاه شدن بیش از اندازه ی داستان ها شده. کوتاه شدنی که مانع بسط و گسترش فضای داستانی شده است. گویی نویسنده فقط نقاط خاصی از زندگی را می بیند و از بقیه ی آن به نفع مفهومی که می خواهد بسازد، چشم پوشی می کند. در کل باید گفت که مجموعه داستان آدم های دوبخشی یکی از کتاب های قابل توجه و خواندنی، در سال ۹۰ است که متاسفانه به دلیل پخش نامناسب نشر و همچنین دور از مرکز بودن نویسنده و ناشر آن، با اندازه ی شایستگی هایش دیده نشده است.

/ 0 نظر / 28 بازدید