نگاهی بر مجموعه داستان "ما سه نفر هستیم"

 «ما سه نفر هستیم» متشکل از داستان های کوتاهی است که غفارزادگان آنها را در سال های پایانی دهه 60 و اوایل دهه 70 نوشته است. عنوان این کتاب نیز برگرفته از یکی از داستان‌های این کتاب است که به جد بهترین داستان این کتاب محسوب می‌شود و انتشار این کتاب جایزه بیست سال داستان نویسی را برای این نویسنده به ارمغان آورد.

یکی از ویژگی‌های مهم این داستان‌ها فضای تعلیقی است که بر سراسر داستان‌ها سایه افکنده و خواننده را تا پایان بردن هر یک از این داستان‌ها بر جای خود می‌نشاند. فضای تعلیقی که غفارزادگان به خوبی به آن پرداخته و در هیچ جایی از کتاب بیرون نزده است.

در بخشی از این کتاب آمده است:

بیرون، شب بود و باد و برف.... زن، شب یخ زده را پشت در بویید...آهسته گفت:«می‌لرزی». باد، پوفه های برف را از لای در نیمه باز ریخت تو انبار. زن لرزان گفت: «می ترسم». مرد از لای در چشم به بیرم دوخت. فکر کر؛ زن را باید همانجا توی اتاق می گذاشت. گفت:« امشب کار را یکسره می‌کنم.»

ما سه نفر هستیم، سگ، آشوب، گودال، باد و انتظار، نی مرداب، ماه نگار، مگس، زخم، چکه، شب شهربند عناوین داستان‌های این کتاب هستند.

این کتاب از سوی نشر ثالث در 96 صفحه و 1100 نسخه و به قیمت 2800 تومان روانه کتاب فروشی ها شده است.

/ 0 نظر / 38 بازدید