بررسی طرح رمان شازده احتجاب از دیدگاه روانشناسی تحلیلی یونگ

جهان بیرون و آگا هی از خویشتن است که از تفکر، احساس، شهود و حس و به طور کلی آنچه شخص آن را می فهمد ، تشکیل یافته است و ضمیر نا خود آگاه دو لایه دارد : فردی و جمعی . بخش نخست : محتوی همه ی تمایلات و احساساتی است که ما در طول زندگی خویش واپس زده و فراموش کرده ایم و ناخود آگا ه جمعی شامل عصاره ای که از تجربیات اجداد و نیاکان ما در بخش پنهانی وجود ما جریان دارد و ما آن ها را به صورت سمبلیک مشاهده می کنیم . این پژوهش نمودها و نشانه های نظریه ی ناخودآگاه فردی و جمعی یونگ را در طرح رمان شازده احتجاب بررسی می کند .

 

نویسند‌گان:

فاطمه نگاری ] - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زاهدان
محمدعلی محمودی ] - .عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

/ 0 نظر / 44 بازدید